tabitre@seznam.cz
603 426 605 | 731 510 302 24/7

Co umíme

 • pronájem malo i velkoobjemových kontejnerových van od 3 – 12m3
 • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutě
 • k dispozici 40ks různých druhů kontejnerů

 • pískyKontejnery
 • štěrky
 • zemina
 • recykláty
 • mulčovací kůry

 • nakládka a odvoz sněhových návějí a bariér

 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy pro bazény
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů
 • výkopové a zahrnovací práce
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • demolice objektů
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • zimní údržba komunikací
 • jiné zemní či výkopové práce
 • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
 • uložení zeminy

 • demolice objektů
 • odvoz a úklid demoličního odpadu

 • doprava stavebního materiálu
 • doprava zemin a sypkých materiálů

 • jeřáby AD 080
 • přeprava nákladu transport

 • odvoz a likvidace stavební sutě
 • odvoz a likvidace stavebního odpadu
 • odvoz sutě
 • odvoz odpadu
 • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutě